Фабрика за футболни маси - Китайски производители на футболни маси, доставчици